« بازگشت به فهرست جستجو  
سیکلوپنتانونICSC: 0427 (1997-08)
CYCLOPENTANONE
Ketocyclopentane
Adipic ketone
CAS #: 120-92-3
UN #: 2245
EC #: 204-435-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.    از پودر، AFFF، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اسیدها جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
سیکلوپنتانون ICSC: 0427
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع شفاف بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
این ماده تحت تأثیر اسیدها به راحتی پلیمریزه می شود. 

فرمول: C5H8O
جرم مولکولی: 84.12
نقطه جوش: 131 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -51 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.95
حلالیت در آب: ضعیف
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.3
نقطه اشتعال: 26 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و احتمالاً مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 10-36/38; S: (2)-23 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018