« بازگشت به فهرست جستجو  
کروتونیک اسیدICSC: 0423 (2018-05)
CROTONIC ACID
(2E)-But-2-enoic acid
trans-2-Butenoic acid
trans-Crotonic acid
CAS #: 107-93-7
UN #: 2823
EC #: 203-533-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید. ممکن است در بالای 88 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید. با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.  در بالای 88 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. اگر تحریک پوستی رخ دهد برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. احساس سوزش. سوختگی ها.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: محافظ صورت استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. بگذارید جامد شود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث آسیب جدی به چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات، بازهای قوی و پراکسیدها جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. خشک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. تهویه در امتداد کف. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
کروتونیک اسید ICSC: 0423
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید تا زرد با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است تحت تأثیر نور فرابنفش یا رطوبت پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. به شدت با بازهای قوی و پراکسیدها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C4H6O2 / CH3-CH=CH-COOH
جرم مولکولی: 86.09
نقطه جوش: 189 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 72 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.02
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: محلول
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 24
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.97
نقطه اشتعال: 88 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 396 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.72  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها است. ماده ممکن است برای دستگاه تنفسی تحریک کننده باشد. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
شماره CAS برای کروتونیک اسید نامشخص 0-65-3724 است و سیس- کروتونیک اسید دارای شماره CAS 503-64-0 است.
همچنین، به ایزومر ترانس فقط کروتونیک اسید گفته می شود، در حالیکه به ایزومر سیس، ایزوکروتونیک اسید گفته می شود. کروتونیک اسید (نامشخص) به طور تجاری عمدتاً (یا حتی کاملا) از ایزومر ترانس تشکیل می شود. مترادف های کروتونیک اسید نامشخص عبارتند از: آلفا-کروتونیک اسید، بتا-متیل آکریلیک اسید و 3- متیل آکریلیک اسید.
به طور کلی، این ماده به صورت مایع مذاب حمل خواهد شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018