« بازگشت به فهرست جستجو  
کلرو تری فلورومتانICSC: 0420 (2018-05)
CHLOROTRIFLUOROMETHANE
CFC 13
Monochlorotrifluoromethane
Trifluoromethyl chloride
CAS #: 75-72-9
UN #: 1022
EC #: 200-894-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.  گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.  با سطوح داغ تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گیجی. سرگیجه. سردرد. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. 
چشم ها پوست را ببینید.  عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gasexcl mark;warn
هشدار
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
با تخریب ازن در اتمسفر بالایی به بهداشت عمومی و محیط زیست آسیب می زند 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید.  
بسته بندی
 
کلرو تری فلورومتان ICSC: 0420
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. در تماس با سطوح داغ تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلرید هیدروژن، فلورید هیدروژن و فسژن تولید می کند. با پودرهای فلزی خاص (آلومینیوم، روی، بریلیم)، آلیاژهای خاص (روی، منیزیم)، پلاستیک های خاص و لاستیک طبیعی ناسازگار است. 

فرمول: CClF3
جرم مولکولی: 104.5
نقطه جوش: -81.4 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -181 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.3
حلالیت در آب: اصلا
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.65  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
مواجهه می تواند باعث اثرات شبیه مصرف مواد مخدر شود. مواجهه در غلظت های بالا می تواند باعث خفگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم قلبی-عروقی شود. این امر ممکن است منجر به عملکردهای مختل شود. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. توضیحات را ببینید. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 4300mg/m3, 1000ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
به دلیل تأثیر آن بر لایه ازن از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
به دلیل اثرات این ماده بر ریتم قلبی، پزشک می بایست به داروهای مورد استفاده برای درمان توجه ویژه ای داشته باشد.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018