« بازگشت به فهرست جستجو  
آمونیاک (انهیدروس)ICSC: 0414 (2013-10)
AMMONIA (ANHYDROUS)
R717
Refrigerant gas 717
CAS #: 7664-41-7
UN #: 1005
EC #: 231-635-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. ممکن است سیلندر در گرمای آتش منفجر شود.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. تاول ها. سوختگی های پوست. سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا حداقل برای 15 دقیقه دوش بگیرید. در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید. سرمازدگی: در تماس با مایعات.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. تا هنگامی که گاز پراکنده شود منطقه را ایزوله کنید. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gasskull;toxiccorrenviro;aqua
خطر
گاز قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
سمی در صورت استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 8 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان ها، اسیدها و هالوژن ها جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
آمونیاک (انهیدروس) ICSC: 0414
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ یا گاز متراکم مایع شده با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سبک تر است. 

خطرات شیمیایی
در اختلاط با جیوه، اکسیدهای طلا و نقره، حساس به شوک است. این ماده یک باز قوی است. این ماده به شدت با اسید واکنش می دهد و خورنده است. به شدت با اکسیدان های قوی، هالوژن ها و بسیاری از مواد دیگر واکنش می دهد. به مس، آلومینیوم، روی و آلیاژهای آن ها حمله می کند. در آب حل می شود و گرما تولید می کند. این ماده با بیشتر ترکیبات آلی و معدنی واکنش نشان می دهد و باعث آتش سوزی و انفجار می شود. 

فرمول: NH3
جرم مولکولی: 17.0
نقطه جوش: -33 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -78 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.7 (33- درجه سلسیوس)
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 54
فشار بخار در 26 درجه سلسیوس: kPa 1013
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.60
دمای اشتعال خودبخودی: 630 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 15-33.6 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق ممکن است باعث ادم ریه، تنها پس از آشکار شدن اثرات خورنده اولیه بر چشم ها و/یا راه های هوایی، شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا مزمن بخار ممکن است باعث التهاب مزمن دستگاه تنفسی فوقانی شود. ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. این امر ممکن است منجر به اختلالات انسدادی مزمن ریوی (COPD) شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 25ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 35ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
EU-OEL: 14mg/m3, 20ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 36mg/m3, 50ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 14mg/m3, 20ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
آمونیاک به طور معمول به شکل مایع شده فشرده در سیلندرها عرضه می شود.
ICSC 0215 را ببینید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 10-23-34-50; S: (1/2)-9-16-26-36/37/39-45-61; توضیحات: U 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018