« بازگشت به فهرست جستجو  
کاتکولICSC: 0411 (2015-06)
CATECHOL
Pyrocatechol
1,2-Benzenediol
1,2-Dihydroxybenzene
CAS #: 120-80-9
UN #: 2811
EC #: 204-427-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.    از اسپری آب، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش در پشت جناغ سینه. تنفس سخت. تشنج.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. تشنج.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. استفراغ. اسهال. تشنج. حمله تنفسی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorrcancer;health haz
خطر
سمی در صورت بلعیدن یا در تماس با پوست
باعث تحریک خفیف پوستی می شود
باعث آسیب جدی به چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
باعث آسیب به دستگاه قلبی عروقی و اعصاب مرکزی می شود
مشکوک به ایجاد سرطان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. از اکسیدان ها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. تهویه در امتداد کف. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
کاتکول ICSC: 0411
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ با بوی خاص. در مواجهه با هوا و نور، قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، دمه (فیوم) های سمی تشکیل می دهد. به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C6H6O2
جرم مولکولی: 110.1
نقطه جوش: 245.5 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 105 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.3
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 43
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 3 (ناچیز)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.8
نقطه اشتعال: 127 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 510 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.88  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده خورنده برای چشم ها است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به افسردگی، تشنج و نارسایی تنفسی شود. مواجهه می تواند باعث افزایش فشار خون شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 21/22-36/38; S: (2)-22-26-37 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018