« بازگشت به فهرست جستجو  
سیانید کلسیمICSC: 0407 (2019-11)
CALCIUM CYANIDE
Calcyanide
Calcyan
CAS #: 592-01-8
UN #: 1575
EC #: 209-740-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما در تماس با آب یا هوای مرطوب گاز قابل اشتعال ایجاد می کند. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. خطرات شیمیایی را ببینید    شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با آب، دی اکسید کربن یا اسیدها تماس نداشته باشد. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.    از پودر، شن خشک استفاده کنید. از عوامل آب دار استفاده نکنید. از آب استفاده نکنید. از دی اکسید کربن استفاده نکنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. ضعف. سرگیجه. سرفه. تنگی نفس. تنفس سخت. کوتاهی نفس. نامنظمی ضربان قلب. گیجی. تشنج. عدم هوشیاری.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. استفراغ. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از تماس با آب و مواد مرطوب جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxicenviro;aqua
خطر
کشنده در صورت بلعیدن
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از آب، اسیدها، دی اکسید کربن و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. ضد حریق. خشک نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
سیانید کلسیم ICSC: 0407
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ یا پودر سفید با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 350 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های به شدت سمی شامل اکسیدهای نیتروژن و سیانید هیدروژن (ICSC 0492 را ببینید) تولید می کند. با آب، هوای مرطوب، دی اکسید کربن، اسیدها و نمک های اسیدی واکنش می دهد. این ماده سیانید هیدروژن به شدت سمی و قابل اشتعال (ICSC 0492 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: C2CaN2 / Ca(CN)2
جرم مولکولی: 92.1
در >350 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.9 g/cm³
حلالیت در آب: به آسانی قابل حل 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تنفس سلولی شود. این امر ممکن است منجر به تشنج و بیهوشی شود. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تیروئید شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛.
MAK: (مثل سیانید): 2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (1)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018