« بازگشت به فهرست جستجو  
کادمیم سولفیدICSC: 0404 (2007-04)
CADMIUM SULFIDE
Cadmium sulphide
Cadmium monosulfide
Cadmium monosulphide
CAS #: 1306-23-6
UN #: 2570
EC #: 215-147-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن اسهال. تهوع.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
ممکن است باعث سرطان شود
باعث آسیب به کلیه ها، استخوان ها و مجرای تنفسی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
ممکن است باعث اثرات زیان آور طولانی مدت برای حیات آبزیان شود  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
آلاینده شدید دریایی.
توضیحات: E 
کادمیم سولفید ICSC: 0404
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های زرد روشن یا نارنجی یا پودر زرد تا قهوه ای. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای سولفور تولید می کند. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. با اسیدها واکنش می دهد. این ماده گاز سمی (سولفید هیدروژن) تولید می کند. 

فرمول: CdS
جرم مولکولی: 144.5
نقطه تصعید: 980 درجه سلسیوس
چگالی : 4.8 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها، استخوان ها و مجرای تنفسی شود. این امر ممکن است منجر به نقص کلیه، پوکی استخوان (ضعف استخوان) و التهاب مزمن مجرای تنفسی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل تنفس): 0.002mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: (مثل کادمیم، کسر قابل استنشاق): جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛.
EU-OEL: inhalable 0.001 mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در سخت پوستان و گیاهان رخ دهد. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید زیرا این ماده پایدار است. 

توضیحات
اطلاعات کمی در مورد اثرات این ترکیب موجود است.
اثرات سلامتی در اینجا عمدتاً براساس مطالعات سایر ترکیبات کادمیوم هستند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
جوشکاری و لحیم کاری سطوح با سولفید کادمیوم، اکسید کادمیوم بسیار سمی تولید می کند که ممکن است باعث آسیب حاد ریه شود (کارت ICSC 0117 مونوکسید کادمیوم را ببینید).
لباس کار را به خانه نبرید.
حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.004mg/m3 تا تاریخ 11 جولای 2027 مجاز است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53; S: 53-45-61; توضیحات: 1 برای آماده سازی 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018