« بازگشت به فهرست جستجو  
برمو دی کلرو متانICSC: 0393 (2006-04)
BROMODICHLOROMETHANE
Dichlorobromomethane
Methane, bromodichloro
CAS #: 75-27-4
EC #: 200-856-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن اثرات مواجهه طولانی مدت و مکرر را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
زیان آور در صورت بلعیدن
مشکوک به ایجاد سرطان
اگربلعیده شود ممکن است باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی و منیزیم جدا نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
برمو دی کلرو متان ICSC: 0393
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل برمید هیدروژن و کلرید هیدروژن تولید می کند. با بازهای قوی، اکسیدان های قوی و منیزیم واکنش می دهد. 

فرمول: CHBrCl2
جرم مولکولی: 163.8
نقطه جوش: 90 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -57 درجه سلسیوس
چگالی : 1.9 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.45 (ضعیف)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 6.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.3
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
بلعیدن ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها و کبد شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3B؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
برمو دی کلرو متان را می توان در آب کلرزنی شده یافت.
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به جز از طریق بلعیدن، به اندازه کافی بررسی نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018