« بازگشت به فهرست جستجو  
آرسنیک پنتاکسیدICSC: 0377 (2013-04)
ARSENIC PENTOXIDE
Arsenic (V) oxide
Arsenic acid anhydride
Arsenic anhydride
Diarsenic pentoxide
CAS #: 1303-28-2
UN #: 1559
EC #: 215-116-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. سردرد. سرگیجه. ضعف. کوتاهی نفس. درد قفسه سینه. توضیحات را ببینید. بلعیدن را ببینید.  سیستم بسته و حفاظت تنفسی استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. احساس سوزش. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استفراغ. درد شکمی. اسهال. عطش شدید. گرفتگی های عضله. شوک یا غش کردن. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت بلعیدن
باعث تحریک چشم و پوست می شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
باعث آسیب به مغز استخوان، خون، دستگاه قلبی عروقی، دستگاه عصبی، کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از بازهای قوی، عوامل احیا کننده و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
آرسنیک پنتاکسید ICSC: 0377
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید هیگروسکوپیک.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 300 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های سمی (تری اکسید آرسنیک-ICSC 0378 را ببینید) و اکسیژن تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. به شدت با پنتا فلورید برم واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با عوامل احیا کننده واکنش می دهد. این ماده گاز بسیار سمی (آرسین-ICSC 0222 را ببینید) تولید می کند. به بسیاری از فلزات در حضور آب یا رطوبت حمله می کند.  

فرمول: As2O5
جرم مولکولی: 229.8
در 315 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 4.3 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 65.8 (خوب) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده و آئروسل برای چشم ها، مجرای تنفسی و پوست تحریک کننده هستند. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون، سیستم قلبی-عروقی، کبد و سیستم عصبی مرکزی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. توضیحات را ببینید. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر پوست (هیپرکراتوز)، سیستم قلبی-عروقی، مغز استخوان (تغییرات خونساز)، سیستم عصبی مرکزی، سیستم عصبی محیطی، کلیه ها و کبد شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. باعث سمیت در تولید مثل و نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 0.01mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
تا نیم الی چند ساعت، علائم مسمومیت حاد آشکار نمی گردند.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
توصیه های این کارت در مورد ترکیبات آرسنیک پنج ظرفیتی غیرآلی (آرسنات ها) نیز بکار می رود.
برای بخش ذوب مس، مقدار حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا می بایست از تاریخ 11 جولای 2023 بکار رود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018