« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفوریک اسید، تغلیظ شده (%100-51)ICSC: 0362 (2016-11)
SULFURIC ACID, concentrated (> 51% and < 100%)
Sulphuric acid
Oil of vitriol
CAS #: 7664-93-9
UN #: 1830
EC #: 231-639-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با بازها، مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده، آب یا مواد آلی.    با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  از آب استفاده نکنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم ماده با آب. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. تاول ها. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید. پیش بند بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش پشت استخوان جناغ. درد شکمی. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. چیزی برای نوشیدن ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. باقیمانده را با احتیاط با آهک یا سودا اش خنثی کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorr
خطر
کشنده در صورت استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
توضیحات را ببینید 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. فقط در بسته بندی اصلی ذخیره کنید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
سولفوریک اسید، تغلیظ شده (%100-51) ICSC: 0362
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بدون بو بی رنگ روغنی هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل اکسیدهای سولفور تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق و مواد آلی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. این ماده یک اسید قوی است. با بازها به شدت واکنش می دهد و برای اکثر فلزات خورنده است و گاز قابل اشتعال/انفجار تولید می کند (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید). به شدت با آب واکنش می دهد. این امر گرما و خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. توضیحات را ببینید. به بسیاری از پلاستیک ها حمله می کند.  

فرمول: H2SO4
جرم مولکولی: 98.1
در 340 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 10 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.8 (20 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa < 10 (ناچیز)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.4  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه. این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده بسیار خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. خطر پوسیدگی دندان در مواجهه مکرر یا طولانی مدت با آئروسل این ماده. میست های این اسید غیر آلی قوی برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.1mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.05mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
IARC میست های حاصل از اسید معدنی را سرطان زا (گروه 1) در نظر می گیرد. با این حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر سرطان زایی سایر اشکال فیزیکی این ماده وجود ندارد. بنابراین، هیچ طبقه بندی برای سرطان زایی تحت GHS بکار برده نشده است.
هرگز داخل این ماده آب نریزید؛ همیشه هنگام حل کردن یا رقیق کردن آن را به آرامی به آب اضافه کنید.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
شماره های دیگر UN: سولفوریک اسید UN1831، دمه (فیوم)، طبقه مخاطره 8، مخاطره فرعی 6.1، گروه بسته بندی I؛ UN1832 سولفوریک اسید، مصرف شده، طبقه مخاطره 8، گروه بسته بندی II. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 35; S: (1/2)-26-30-45; توضیحات: B 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018