« بازگشت به فهرست جستجو  
دی برمو متانICSC: 0354 (2013-04)
DIBROMOMETHANE
Methylene bromide
Methylene dibromide
CAS #: 74-95-3
UN #: 2664
EC #: 200-824-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد. خطر آتش سوزی و انفجار . خطرات شیمیایی را ببینید.    خطرات شیمیایی را ببینید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. ضعف. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست خشکی پوست. قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
زیان آور در صورت بلعیدن یا استنشاق
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی، خون و دستگاه قلبی عروقی گردد
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
ممکن است باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی، کبد، کلیه ها و ریه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد
ممکن است باعث اثرات زیان آور طولانی مدت بر حیات آبزیان شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات، اکسیدان های قوی، بازهای قوی و فلزات جدا نگه دارید. در ظروف ساخته شده از آلومینیوم یا پلاستیک ذخیره یا حمل نکنید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دی برمو متان ICSC: 0354
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل برمید هیدروژن و مونوکسید کربن (ICSC 0023 را ببینید) تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی، بازهای قوی و برخی از فلزات مانند آلومینیوم، منیزیم و پتاسیم واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به برخی شکل های پلاستیکی، لاستیک و پوشش ها حمله می کند.  

فرمول: CH2Br2
جرم مولکولی: 173.8
نقطه جوش: 97 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -52.7 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 2.5
حلالیت در آب در 15 درجه سلسیوس: g/100ml 1.2 (متوسط)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 4.7
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.0
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.2
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.88 (برآورد شده)
چسبناکی: 0.39 mm²/s در 25 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 515 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی کمی تحریک کننده است. در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث استفراغ و منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، خون و قلب شود. مواجهه می تواند باعث مسمومیت با مونوکسید کربن شود. این امر ممکن است منجر به عملکردهای مختل شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مواجهه در غلظت های بالا می تواند باعث عدم هوشیاری یا مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، کبد، کلیه ها و ریه ها شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود.  

توضیحات
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 20-52/53; S: (2)-24-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018