« بازگشت به فهرست جستجو  
پروپیلن گلیکولICSC: 0321 (2014-04)
PROPYLENE GLYCOL
1,2-Propanediol
Methyl ethylene glycol
1,2-Dihydroxypropane
CAS #: 57-55-6
EC #: 200-338-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق خشکی گلو. سرفه.  میست و بخار را استنشاق نکنید. از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها خشکی چشم ها. درد. خارش.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن اثرات مواجهه کوتاه مدت را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

طبقه بندی بی خطر بر اساس معیارهای GHS  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و قلیاها جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
پروپیلن گلیکول ICSC: 0321
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ بدون بو هیگروسکوپیک چسبناک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با اکسیدان های قوی و قلیاها واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C3H8O2 / CH3CHOHCH2OH
جرم مولکولی: 76.1
نقطه جوش: 188.2 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -59 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.04
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 10.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.6
نقطه اشتعال: 101 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 420 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.6-12.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.92
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی کمی تحریک کننده است. بلعیدن در مقادیر زیاد می تواند باعث اسیدوز متابولیک شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای برای رسیدن به غلظت زیان آور در هوا قابل ارائه نیست.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018