« بازگشت به فهرست جستجو  
فتالیک انهیدریدICSC: 0315 (2003-06)
PHTHALIC ANHYDRIDE
1,2-Benzenedicarboxylic acid anhydride
Phthalic acid anhydride
1,3-Isobenzofurandione
CAS #: 85-44-9
EC #: 201-607-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. خس خس سینه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده، اکسیدان های قوی، بازهای قوی، اسیدهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. تهویه در امتداد کف. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
فتالیک انهیدرید ICSC: 0315
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید درخشان با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با آب داغ تجزیه می شود. این ماده اسید فتالیک تولید می کند. با اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی، بازهای قوی و عوامل احیا کننده واکنش می دهد. به شدت با اکسید مس و نیتریت سدیم با گرمادهی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات در حضور آب حمله می کند.  

فرمول: C8H4O3 / C6H4(CO)2O
جرم مولکولی: 148.1
نقطه جوش: 284 درجه سلسیوس (تصعید)
نقطه ذوب: 131 درجه سلسیوس
چگالی : 1.53 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش آهسته
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa <0.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.1
نقطه اشتعال: 152 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 570 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.7-10.4
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.6  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.002mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.005mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ (حساس کننده SEN)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: حساسیت دستگاه تنفسی (SA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
ماده ممکن است در حالت مذاب حمل شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
برای مواد حاوی بیش از 0.05% مالئیک انهیدرید، شماره UN 2214، طبقه مخاطره 8، گروه بسته بندی III است.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 22-37/38-41-42/43; S: (2)-23-24/25-26-37/39-46 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018