« بازگشت به فهرست جستجو  
منیزیم پودری (پیروفوریک)ICSC: 0289 (2019-11)
MAGNESIUM POWDER (pyrophoric)
CAS #: 7439-95-4
UN #: 1418
EC #: 231-104-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. ممکن است در تماس با هوا به طور خودبخود مشتعل شود.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با رطوبت یا هر ماده دیگری تماس نداشته باشد.  از پخش غبار جلوگیری کنید. سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  از شن خشک، پودر مخصوص استفاده کنید. از آب استفاده نکنید. از سایر عوامل استفاده نکنید. توضیحات را ببینید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. کوتاهی نفس.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش در دهان.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flame
خطر
در تماس با آب، گازهای قابل اشتعال آزاد می کند
آتش گیری خودبخود در تماس با هوا 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 4.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: I، II، III 

ذخیره سازی
ضد حریق. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از سایر مواد ناسازگار جدا نگه دارید. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
منیزیم پودری (پیروفوریک) ICSC: 0289
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر خاکستری.  

خطرات فیزیکی
هنگامی که ریز شود در هوا شعله ور می گردد. چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. چنانچه خشک باشد، بار الکتریسیته ساکن توسط چرخش، حمل و نقل پنوماتیک، ریختن، و غیره می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است در تماس با هوا و رطوبت به صورت خودبخودی شعله ور شود. این ماده دمه (فیوم)های سمی یا تحریک کننده تولید می کند. با اکسیدان ها و بسیاری از مواد دیگر واکنش می دهد. با رطوبت و اسیدها واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: Mg
جرم اتمی: 24.3
نقطه جوش: 1100 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 649 درجه سلسیوس
چگالی : 1.7 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش
دمای اشتعال خودبخودی: 473 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: توضیحات را ببینید 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق غبار جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر با ذرات غبار قرار گیرند. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته، اما هیچ اثر قابل توجهی یافت نشده است. 

توضیحات
با شعله شدید می سوزد.
به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی چشم، مستقیماً به شعله های آتش منیزیم نگاه نکنید.
حدود انفجار، %حجم در هوا: (LEL) 0/03 کیلوگرم بر متر مکعب.
ICSC 0701 را ببینید.
با عوامل اطفا حریق مانند آب، دی اکسید کربن، هالون ها، پودر و کف به شدت واکنش نشان می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
H250; H260 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018