« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروژن سلنیدICSC: 0284 (2017-04)
HYDROGEN SELENIDE
Selenium hydride
CAS #: 7783-07-5
UN #: 2202
EC #: 231-978-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. گلو درد. مزه فلزی. تنفس سخت. تهوع. ضعف. بوی سیر.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gasskull;toxic
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
هیدروژن سلنید ICSC: 0284
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 100 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده محصولات قابل اشتعال و سمی از جمله سلنیوم (ICSC 0072 را ببینید) و هیدروژن (ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. این ماده به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. تماس با هوا، دمه (فیوم) های خورنده و سمی از دی اکسید سلنیوم (ICSC 0946 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: H2Se
جرم مولکولی: 81.0
نقطه جوش: -41 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -66 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 2.1 (مایع)
حلالیت در آب در 22.5 درجه سلسیوس: ml/100ml 270
فشار بخار در 21 درجه سلسیوس: kPa 878
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.8
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق این گاز ممکن است باعث پنومونیت شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.05ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 0.02mg/m3, 0.006ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.07mg/m3, 0.02ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.17mg/m3, 0.05ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/25-33-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; توضیحات: A 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018