« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروژن فلوریدICSC: 0283 (2017-04)
HYDROGEN FLUORIDE
Hydrofluoric acid, anhydrous
CAS #: 7664-39-3
UN #: 1052
EC #: 231-634-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! توضیحات را ببینید. 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. گلو درد. سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. تهوع. استفراغ. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست. تاول ها. استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید. پیش بند بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش. درد شکمی. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. چیزی برای نوشیدن ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. بخار را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorrcancer;health haz
خطر
کشنده در صورت بلعیدن یا استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
باعث آسیب به استخوان ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. به خوبی بسته شود. اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. تهویه در امتداد کف. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
هیدروژن فلورید ICSC: 0283
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ یا مایع بی رنگ بخارزا با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است. توضیحات را ببینید. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اسید ضعیف است. به شدت با بسیاری از ترکیبات واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با بازها به شدت واکنش می دهد و برای اکثر فلزات خورنده است و گاز قابل اشتعال/انفجار تولید می کند (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید). به شیشه، برخی شکل های پلاستیکی، لاستیک و پوشش ها حمله می کند.  

فرمول: HF
جرم مولکولی: 20.0
نقطه جوش: 20 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -83 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.0 (مایع در 4 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب: بسیار خوب
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 122
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.7-2.6 (توضیحات را ببینید) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات سیستمیک و اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده بسیار خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. استنشاق گاز یا بخار ممکن است باعث ادم ریوی شود. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق ممکن است باعث پنومونیت شود. توضیحات را ببینید. مواجهه می تواند باعث هیپوکلسمی (کاهش غلظت کلسیم در خون) شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مواجهه بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
فلورید می تواند در دندان ها، مفاصل و استخوان ها تجمع یابد. این ممکن است باعث لکه دار شدن مینای دندان تا اختلالات مفاصل و استخوان ها (فلوئوروزیس) شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل فلوئور): 0.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: (مثل فلوئور): 0.83mg/m3, 1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 1.5mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2.5mg/m3 به صورت مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
شماره UN برای فلورید هیدروژن در محلول آبی: 1790، طبقه مخاطره 8، خطر جانبی 6.1، گروه بسته بندی I (بیش از 60%).
ICSC 1777 را ببینید.
ارتباطی میان مولکول های فلورید هیدروژن انهیدروس در حالت های بخار و مایع در دما و فشار معمول اتاق وجود دارد. درجه ارتباط به دما بستگی دارد. بنابراین، ثابت های فیزیکی مانند چگالی بخار با دما از 2.6 در 20 درجه سلسیوس به 0.7 در 65 درجه سلسیوس تغییر می کند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+، C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018