« بازگشت به فهرست جستجو  
هگزا متیلن دیسوسیاناتICSC: 0278 (2017-04)
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
HMDI
1,6-Hexamethylene diisocyanate
1,6-Diisocyanatohexane
CAS #: 822-06-0
UN #: 2281
EC #: 212-485-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار تحت شرایط خاص قابل احتراق است. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. گلو درد. تنفس سخت. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تورم پلک ها.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت استنشاق
سمی در صورت تماس با پوست
باعث تحریک جدی چشم می شود
باعث تحریک پوستی می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
هگزا متیلن دیسوسیانات ICSC: 0278
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع شفاف بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده تحت تاثیر دماهای بالای 93 درجه سلسیوس پلیمریزه می شود. هنگام سوختن، دمه (فیوم) های خورنده و سمی شامل اکسیدهای نیتروژن و سیانید هیدروژن (0492 ICSC را ببینید) تشکیل می دهد. در تماس با آب تجزیه می شود. این ماده آمین و پلی اوره ها تولید می کند. به شدت با اسیدها، الکل ها، آمین ها، بازها و اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به مس حمله می کند.  

فرمول: C8H12N2O2 / OCN-(CH2)6-NCO
جرم مولکولی: 168.2
نقطه جوش: 255 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -67 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.05
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 7
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.8
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 140 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 454 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-9.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.08  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل یا بخار آن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. ماده برای پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسمی شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.005ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 0.035mg/m3, 0.005ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
هر کسی که به دلیل این ماده حساسیت پوستی نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
کارگران در معرض این ترکیب همچنین ممکن است نسبت به سایر ایزوسیانات ها حساس شوند.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 23-36/37/38-42/43; S: (1/2)-26-28-38-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018