« بازگشت به فهرست جستجو  
اتیلن دی آمینICSC: 0269 (2018-05)
ETHYLENEDIAMINE
1,2-Ethanediamine
Dimethylenediamine
1,2-Diaminoethane
CAS #: 107-15-3
UN #: 1604
EC #: 203-468-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 34 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 34 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. کوتاهی نفس. احساس سوزش. خس خس سینه. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. احساس سوزش. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. گلو درد. احساس سوزش. درد شکمی. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. ماده ریخته شده را در ظروف جمع آوری کنید. ظرف باید از مواد ظرف اصلی ساخته شود. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warncorrcancer;health haz
خطر
بخار و مایع قابل اشتعال
زیان آور در صورت بلعیدن یا تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; خطرات جانبی سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، اسیدها، ترکیبات آلی کلرینه و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. به خوبی بسته شود. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید.  
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اتیلن دی آمین ICSC: 0269
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد هیگروسکوپیک با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. با ترکیبات آلی کلردار، اکسیدان های قوی و اسیدها واکنش می دهد. این ماده گازها و بخارات سمی (آمونیاک، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن) و بخارات قابل اشتعال تولید می کند. این امر خطر انفجار و آتش سوزی، سمیت ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات ، لاستیک و پلاستیک ها حمله می کند.  

فرمول: H2NCH2CH2NH2 / C2H8N2
جرم مولکولی: 60.1
نقطه جوش: 117 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 8.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.9
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 1.4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.1
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.01
نقطه اشتعال: 34 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 385 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.5-16.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.2
چسبناکی: 0.0154 cP در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 10-21/22-34-42/43; S: (1/2)-23-26-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018