« بازگشت به فهرست جستجو  
1و3- دی کلرو -2- نیترو بنزنICSC: 0253 (2008-10)
1,3-DICHLORO-2-NITROBENZENE
2,6-Dichloronitrobenzene
1,3-Dichloro-2-nitro-benzene
2,6-Dichloro-1-nitrobenzene
CAS #: 601-88-7
UN #: 1578
EC #: 210-009-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، فوم مقاوم به الکل، اسپری آب، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از تهویه (در صورت پودری نبودن) استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

داده های ناکافی برای طبقه بندی GHS 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از بازها و اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
1و3- دی کلرو -2- نیترو بنزن ICSC: 0253
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل اکسیدهای نیتروژن و کلرید هیدروژن تولید می کند. با بازهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: Cl2C6H3NO2
جرم مولکولی: 192.0
نقطه جوش: 130 درجه سلسیوس در 1.1kPa
نقطه ذوب: 72.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.1 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
ماده قابل احتراق است اما هیچ نقطه اشتعالی در متون موجود نیست.
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018