« بازگشت به فهرست جستجو  
خاک دیاتومه (کلسینه نشده)ICSC: 0248 (2001-03)
DIATOMACEOUS EARTH (UNCALCINED)
Amorphous diatomaceous earth
Diatomite, uncalcined
Diatomaceous earth, natural
CAS #: 61790-53-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست خشکی پوست. زبری.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
خاک دیاتومه (کلسینه نشده) ICSC: 0248
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر ریز سفید.  

خطرات فیزیکی
گرمادهی ماده در دماهای بالا منجر به تشکیل کریستال سیلیکا می گردد (کارت ICSC 0809،کریستوبالیت، را ببینید). 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: SiO2
جرم مولکولی: 60.8
نقطه جوش: >2200 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 1710 درجه سلسیوس
چگالی : 2.3 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به فیبروزیس خفیف شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 4mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
متون اشاره می کنند که فیبروز ممکن است به دلیل آلاینده های کریستالی باشد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
مترادف دیگر کیزلگور (دیاتومه دار) است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018