« بازگشت به فهرست جستجو  
نیترات آمونیومICSC: 0216 (2013-10)
AMMONIUM NITRATE
Nitric acid, ammonium salt
CAS #: 6484-52-2
# UN: توضیحات را ببینید
EC #: 229-347-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در شرایط محصور و مواجهه با دماهای بالا یا هنگامی که با مواد دیگر آلوده شود.  با مواد قابل احتراق یا عوامل احیا کننده تماس نداشته باشد.  توضیحات را ببینید.  از آب در مقادیر زیاد استفاده کنید. از سایر عوامل استفاده نکنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. لباس های آلوده را در بیاورید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استفراغ. اسهال. پوست، ناخن ها و لب های کبود. ضعف.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف غیر قابل احتراق سرپوشیده جارو کنید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circleexcl mark;warncancer;health haz
هشدار
اکسید کننده؛ ممکن است آتش را تشدید کند
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک پوستی می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث آسیب به خون گردد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
نیترات آمونیوم ICSC: 0216
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد بی رنگ تا سفید هیگروسکوپیک در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با اسیدها و مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد.  

فرمول: NH4NO3
جرم مولکولی: 80.0
در > 210 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 170 درجه سلسیوس
چگالی : 1.7 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 200  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینمی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
در شرایط خارج از استفاده معمول، از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
شماره 1942 UN به نیترات آمونیوم خالص با حداکثر 0.2% مواد قابل احتراق اشاره دارد.
نیترات آمونیوم می تواند به طیف وسیعی از کودهای مبتنی بر نیترات آمونیوم (با شماره UN 2067) اشاره داشته باشد.
خصوصیات فیزیکی-شیمیایی بسته به ترکیب ماده شیمیایی ممکن است تغییر کند.
این ICSC نیترات آمونیوم خالص را پوشش می دهد - خواص کودها متفاوت خواهد بود.
در صورت آلوده شدن با مواد آلی حساس به شوک می شود.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
ذخیره نیترات آمونیوم خالص اغلب بر اساس قانون تنظیم می شود - مقررات محلی را بررسی کنید.
در صورت آتش سوزی، توده های بزرگ نیترات آمونیوم مخاطره انفجار دارند. ممکن است نیاز باشد توده های بزرگ منحل شوند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018