« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید رویICSC: 0208 (2017-04)
ZINC OXIDE
Zinc white
Zinc monoxide
C.I. Pigment White 4
CAS #: 1314-13-2
UN #: 3077
EC #: 215-222-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.      با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از استنشاق دمه (فیوم) جلوگیری کنید.  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. به شکل بخار فلز: طعم فلزی. سردرد. تب. تنگی نفس. کوتاهی نفس. ضعف. درد عضله. توضیحات را ببینید.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. در صورت بروز مشکلات تنفسی و/ یا تب برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست علائم حادی انتظار نمی رود.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

enviro;aqua
هشدار
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی. 
اکسید روی ICSC: 0208
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید.  

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با پودر آلومینیوم، پودر منیزیم و لاستیک کلردار (با حرارت دادن) واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: ZnO
جرم مولکولی: 81.4
نقطه ذوب: 1975 درجه سلسیوس
چگالی : 5.6 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق فیوم (دمه) جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها و مجرای تنفسی شود. دمه (فیوم) برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق دمه (فیوم)ها ممکن است باعث تب دمه (فیوم) فلزی شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
، به ویژه برای دمه (فیوم) می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: (مثل روی، کسر قابل تنفس): 0.1mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (4)؛ (مثل روی، کسر قابل استنشاق): 2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
تا چند ساعت سپری نشود، علائم تب دمه (فیوم) فلزی آشکار نمی گردند.
برای شکل نانو این ماده ICSC 1780 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: N; R: 50/53; S: 60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018