« بازگشت به فهرست جستجو  
نیتریک اسید (بیش از 70٪ در آب)ICSC: 0183 (2016-11)
NITRIC ACID (> 70% in water)
CAS #: 7697-37-2
UN #: 2031
EC #: 231-714-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.    با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  از آب در مقادیر زیاد، دی اکسید کربن استفاده کنید. از پودر، فوم استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم ماده با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست درد. لکه های زرد پوستی. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید. پیش بند بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش پشت استخوان جناغ. درد شکمی. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. چیزی برای نوشیدن ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. تهویه. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. باقیمانده را با احتیاط با کربنات سدیم خنثی کنید. سپس با آب فراوان بشویید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circlecorr
خطر
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
اکسید کننده؛ ممکن است آتش را تشدید کند
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
توضیحات را ببینید 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; خطرات جانبی سازمان ملل: 5.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده، بازها، مواد شیمیایی آلی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید.  
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
نیتریک اسید (بیش از 70٪ در آب) ICSC: 0183
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در گرم کردن تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده و سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق مانند ترپنتین، زغال و الکل واکنش می دهد. این ماده یک اسید قوی است. این ماده به شدت با بازها واکنش می دهد و برای فلزات خورنده است. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. به شدت با ترکیبات آلی واکنش می دهد. 

فرمول: HNO3
جرم مولکولی: 63.0
نقطه جوش: 121 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -41.6 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.4
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 6.4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.2
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.07
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.21  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث پنومونیت ادم ریه شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث اثراتی بر دندان ها شود. این امر ممکن است منجر به سایش دندان شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی فوقانی و ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به التهاب مزمن مجرای تنفسی و کاهش عملکرد ریه شود. میست های این اسید غیر آلی قوی برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 4ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
EU-OEL: 2.6mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
IARC میست های حاصل از اسید معدنی را سرطان زا (گروه 1) در نظر می گیرد. با این حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر سرطان زایی سایر اشکال فیزیکی این ماده وجود ندارد. بنابراین، هیچ طبقه بندی برای سرطان زایی تحت GHS بکار برده نشده است.
هرگز داخل این ماده آب نریزید؛ همیشه هنگام حل کردن یا رقیق کردن آن را به آرامی به آب اضافه کنید.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O، C; R: 8 -35; S: (1/2)-23-26-36-45; توضیحات: B 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018