« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفید هیدروژنICSC: 0165 (2017-04)
HYDROGEN SULFIDE
Dihydrogen sulphide
Hydrogen sulphide
CAS #: 7783-06-4
UN #: 1053
EC #: 231-977-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. اگر مایع است از ایجاد بارهای الکترواستاتیک (مانند استفاده از زمین) جلوگیری کنید. برای پر کردن، تخلیه یا جابجایی از هوای فشرده استفاده نکنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب، پودر خشک خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سردرد. سرگیجه. تهوع. تنفس سخت. کوتاهی نفس. نامنظمی ضربان قلب. تشنج. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. تهویه. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. تا هنگامی که گاز پراکنده شود منطقه را ایزوله کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gasskull;toxicenviro;aqua
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. سیستم پایش مستمر با قابلیت هشدار نصب کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
سولفید هیدروژن ICSC: 0165
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز متراکم مایع شده بی رنگ با بوی خاص تخم مرغ گندیده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. هنگام سوختن تجزیه می شود. این گازهای سمی از اکسیدهای سولفور تولید می کند. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات و برخی پلاستیک ها حمله می کند.  

فرمول: H2S
جرم مولکولی: 34.1
نقطه جوش: -60 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -85 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.5
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.19
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 270 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.9-45.5
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 1880
چگالی نسبی (آب = 1): 0.92  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق این گاز ممکن است باعث ادم ریوی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه می تواند باعث عدم هوشیاری شود. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 7.1mg/m3, 5ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 7mg/m3, 5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 14mg/m3, 10ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
از آنجا که ممکن است اثر هشدار برای بو بالاتر از حدود مواجهه شغلی (OEL) (فلج عصب بویایی) وجود نداشته باشد، خطر قابل ملاحظه مسمومیت وجود دارد. به بو به عنوان یک هشدار کافی برای وجود سولفید هیدروژن نمی توان اتکا کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، T+، N; R: 12-26-50; S: (1/2)-9-16-36-38-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018