« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروژن پر اکسید ( > 60٪ محلول در آب)ICSC: 0164 (2018-05)
HYDROGEN PEROXIDE (>60% SOLUTION IN WATER)
Hydroperoxide
Hydrogen dioxide
Dihydrogen dioxide
CAS #: 7722-84-1
UN #: 2015
EC #: 231-765-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. این ماده ممکن است مواد قابل احتراق را مشتعل کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با گرما یا کاتالیزورهای فلزی.  با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. سرفه. سرگیجه. سردرد. تهوع. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! تغییر رنگ پوست. ورم. قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. آسیب قرنیه. سوختگی ها.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن خطر ورود جسم خارجی به راه های هوایی! گلو درد. درد شکمی. انقباض شکمی. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
خطر
اکسید کننده قوی؛ ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود
زیان آور در صورت بلعیدن
سمی در صورت استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث آسیب به مجرای تنفسی فوقانی و ریه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.1; خطرات جانبی سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. در ظروف دارای تهویه ذخیره کنید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. 
بسته بندی
ماده مخصوص. 
هیدروژن پر اکسید ( > 60٪ محلول در آب) ICSC: 0164
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
تحت تاثیر نور تجزیه می شود. در گرم کردن تجزیه می شود. این ماده اکسیژن تولید می کند. این امر خطر آتش سوزی را افزایش می دهد. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی و انفجار به ویژه در حضور فلزات ایجاد می کند. به بسیاری از مواد آلی از جمله منسوجات و کاغذ حمله می کند. 

فرمول: H2O2
جرم مولکولی: 34.0
نقطه جوش: 141 درجه سلسیوس (90%)
نقطه جوش: 125 درجه سلسیوس (70%)
نقطه ذوب: -11 درجه سلسیوس (90%)، -39 درجه سلسیوس (70%)
چگالی نسبی (آب = 1): 1.4 (90 درجه سلسیوس)
چگالی نسبی (آب = 1): 1.3 (70 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.2 (90%)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.1 (70%)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.36  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. بخار برای مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. بلعیدن ممکن است باعث تشکیل فوم قوی با خطر خفگی و آسپیراسیون شود. مواجهه با این ماده ممکن است در خون حباب های اکسیژن (آمبولی) ایجاد کند و منجر به شوک شود. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا مزمن بخار ممکن است باعث التهاب مزمن دستگاه تنفسی فوقانی شود. ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مو شود. این امر ممکن است منجر به سفید شدن شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: 0.71mg/m3, 0.5ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
سایر شماره های UN: 2014 (هیدروژن پر اکسید، محلول آبی 60-20%): طبقه مخاطره 5.1 ، مخاطره فرعی 8، گروه بسته بندی II؛ 2984 (هیدروژن پر اکسید، محلول آبی 20-8%): طبقه مخاطره 5.1، گروه بسته بندی III. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018