« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروژن کلریدICSC: 0163 (2016-11)
HYDROGEN CHLORIDE
Anhydrous hydrogen chloride
Hydrochloric acid, anhydrous
CAS #: 7647-01-0
UN #: 1050
EC #: 231-595-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست. سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های شدید. سرمازدگی: در تماس با مایعات.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gasskull;toxiccorr
خطر
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
سمی در صورت استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
توضیحات را ببینید 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 8 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
هیدروژن کلرید ICSC: 0163
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
محلول آن در آب یک اسید قوی است. این ماده به شدت با بازها واکنش می دهد و خورنده است. به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. این ماده گاز سمی (کلر-0126 را ببینید) تولید می کند. به بسیاری از فلزات در حضور آب حمله می کند. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: HCl
جرم مولکولی: 36.5
نقطه جوش: -85.1 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -114.2 درجه سلسیوس
چگالی (گاز): 1.00045 g/l
حلالیت در آب در 30 درجه سلسیوس: g/100ml 67 (متوسط)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.3
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.25  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه. این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. استنشاق این گاز ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث پنومونیت شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث اثراتی بر دندان ها شود. این امر ممکن است منجر به سایش دندان شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی فوقانی و ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به التهاب مزمن مجرای تنفسی و کاهش عملکرد ریه شود. میست های این اسید غیر آلی قوی برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 3.0mg/m3, 2ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 8mg/m3, 5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 15mg/m3, 10ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
IARC میست های حاصل از اسید معدنی را سرطان زا (گروه 1) در نظر می گیرد. با این حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر سرطان زایی سایر اشکال فیزیکی این ماده وجود ندارد. بنابراین، هیچ طبقه بندی برای سرطان زایی تحت GHS بکار برده نشده است.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
شماره های دیگر UN 2186 (مایع سرد شده)طبقه مخاطره: 2.3؛ مخاطره فرعی: 8؛ 1789 (اسید هیدروکلریک) کلاس مخاطره: 8، گروه بسته بندی: II یا III.
محلول های آبی ممکن است تا 38٪ حاوی کلرید هیدروژن باشند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، C; R: 23-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018