« بازگشت به فهرست جستجو  
گلوتارآلدهیدICSC: 0158 (2017-04)
GLUTARALDEHYDE
1,5-Pentanedial
Glutaric dialdehyde
Glutaral
1,3-Diformylpropane
CAS #: 111-30-8
UN #: 2810
EC #: 203-856-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    خطرات شیمیایی را ببینید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. خون دماغ. تنفس سخت. در ادامه بلعیدن را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا حداقل برای 15 دقیقه دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها. آسیب قرنیه.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. اسهال. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
سمی در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. به خوبی بسته شود. از مواد غذایی و خوراک حیوانات، مواد ناسازگار و آمین ها جدا نگه دارید. از اکسیدکننده های قوی و بازهای قوی جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. در تاریکی نگهداری کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
گلوتارآلدهید ICSC: 0158
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع شفاف چسبناک بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. این ماده با بازهای قوی، اسیدهای قوی و اکسیدهان های قوی واکنش می دهد.  

فرمول: C5H8O2 / OHC(CH2)3CHO
جرم مولکولی: 100.1
در 187-189 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: -14 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.7
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.22  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.05ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده SEN)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 0.21mg/m3, 0.05ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی مورد استفاده تجاوز شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
ICSC 0352 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/25-34-42/43-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018