« بازگشت به فهرست جستجو  
اتیلن اکسیدICSC: 0155 (2015-07)
ETHYLENE OXIDE
1,2-Epoxyethane
Oxirane
Dimethylene oxide
CAS #: 75-21-8
UN #: 1040
EC #: 200-849-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است. خطر آتش سوزی و انفجار در نتیجه تجزیه، هنگامی که حرارت داده شود.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، فوم مقاوم به الکل، اسپری آب، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. گلو درد. استفراغ. ضعف.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! سرمازدگی. قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
سمی در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
باعث تحریک پوستی می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود
ممکن است باعث سرطان شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
اتیلن اکسید ICSC: 0155
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است با گرمادهی، تحت تأثیر اسیدها، بازها، کلریدهای فلزی و اکسیدهای فلزات پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. در دمای بیش از 560 درجه سلسیوس در غیاب هوا تجزیه می شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با بسیاری از ترکیبات واکنش می دهد. 

فرمول: C2H4O
جرم مولکولی: 44.1
نقطه جوش: 11 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -111 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.9
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 146
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.5
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 429 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3-100
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.3  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
بخار برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. محلول های آبی ممکن است باعث تاول های پوستی شوند. تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
EU-OEL: 1.8mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 2؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، T; R: 45-46-12-23-36/37/38; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018