« بازگشت به فهرست جستجو  
اتانول آمینICSC: 0152 (2019-11)
ETHANOLAMINE
2-Hydroxyethylamine
2-Aminoethanol
CAS #: 141-43-5
UN #: 2491
EC #: 205-483-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 85 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 85 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. سردرد. کوتاهی نفس. خواب آلودگی.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. درد شکمی. تنگی نفس. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای آمونیاک و مشتقات آمونیاک آلی مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف پلاستیکی غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در جاذب خنثی جذب کنید. سپس با آب فراوان بشویید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
زیان آور برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی، آلومینیوم و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اتانول آمین ICSC: 0152
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ چسبناک هیگروسکوپیک با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. به شدت با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. این ماده یک باز نسبتاً قوی است. به مس، آلومینیوم، آلیاژهای آن ها و لاستیک حمله می کند.  

فرمول: C2H7NO / H2NCH2CH2OH
جرم مولکولی: 61.1
نقطه جوش: 171 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 10 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.02
حلالیت در آب: به آسانی قابل حل
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 53
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.1
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 85 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 410 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5.5-17
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.31 (برآورد شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای پوست و چشم ها است. خورنده در صورت بلعیدن. بخار برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 3ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 6ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 0.51mg/m3, 0.2ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 2.5mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 7.6mg/m3, 3ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. در شرایط خارج از استفاده معمول، از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018