« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسیژنICSC: 0138 (1999-10)
OXYGEN
CAS #: 7782-44-7
UN #: 1072
EC #: 231-956-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.    شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با قابل اشتعال ها تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. گلو درد. اختلالات بینایی. توضیحات را ببینید.    برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست      
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.   
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2; خطرات جانبی سازمان ملل: 5.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
اکسیژن ICSC: 0138
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی بو فشرده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: O2
جرم مولکولی: 32.0
نقطه جوش: -183 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -218.4 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: ml/100ml 3.1
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.1
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.65  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده در غلظت های بسیار بالا برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، ریه ها و چشم ها شود. 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت غلظت های بالا ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
علائم استنشاقی فقط مشخصه مواجهه با غلظت های به شدت زیاد است.
همچنین ICSC0880 مایع سرد شده (مایع برودتی) اکسیژن را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O; R: 8 ; S: (2)-17 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018