« بازگشت به فهرست جستجو  
دی اکسید کلرICSC: 0127 (1999-10)
CHLORINE DIOXIDE
Chlorine oxide
Chlorine peroxide
Chlorine(IV)oxide
CAS #: 10049-04-4
EC #: 233-162-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  خطر آتش سوزی و انفجار . خطرات شیمیایی را ببینید.  با مواد قابل احتراق تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سردرد. تنفس سخت. تهوع. کوتاهی نفس. گلو درد. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
دی اکسید کلر ICSC: 0127
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز قرمز- زرد با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
ممکن است در گرمادهی یا در مواجهه با نور خورشید یا در شوک یا با قرار گرفتن در معرض جرقه منفجر شود. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. به شدت با مواد آلی، فسفر، هیدروکسید پتاسیم و سولفور واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با آب واکنش می دهد. این ماده اسید هیدروکلریک و اسید کلریک تولید می کند. 

فرمول: ClO2
جرم مولکولی: 67.5
نقطه جوش: 11 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -59 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.6 (مایع، 0 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.8
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 101
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.3
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: >10 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. استنشاق این گاز ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به برونشیت مزمن شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 0.28mg/m3, 0.1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به موجودات دریایی توجه گردد. 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O، T+، N; R: 6-8 -26-34-50; S: (1/2)-23-26-28-36/37/39-38-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018