« بازگشت به فهرست جستجو  
بنزو تری کلریدICSC: 0105 (2008-11)
BENZOTRICHLORIDE
Trichlorophenylmethane
Phenylchloroform
(Trichloromethyl)benzene
alpha,alpha,alpha
Trichlorotoluene
CAS #: 98-07-7
UN #: 2226
EC #: 202-634-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر خشک، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سرفه. گلو درد.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت استنشاق
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث تحریک پوست می شود
باعث آسیب جدی چشم می شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
اگربلعیده شود ممکن است باعث آسیب به کبد، کلیه ها و تیروئید از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
بنزو تری کلرید ICSC: 0105
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد بخارزا روغنی با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در تماس با اسیدها و آب تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلرید هیدروژن تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی، آمین ها و فلزات سبک واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. تماس با هوا، کلرید هیدروژن (ICSC 0163 را ببینید) تولید می کند. به پلاستیک حمله می کند.  

فرمول: C7H5Cl3 / C6H5CCl3
جرم مولکولی: 195.5
نقطه جوش: 221 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.4
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 20
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.8
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 108 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 211 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.92
چسبناکی: 1.7 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث استفراغ و منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها، کبد، کلیه ها و تیروئید شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
مخلوط های بخار/هوا قابل احتراق به سختي مشتعل می شوند، ممكن است در شرايط خاصي توسعه يابند.
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت بروز مشکلات تنفسی و/یا تب برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-22-23-37/38-41; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018