« بازگشت به فهرست جستجو  
بنزو (a) پیرنICSC: 0104 (2014-04)
BENZO(a)PYRENE
Benz(a)pyrene
3,4-Benzopyrene
Benzo(d,e,f)chrysene
CAS #: 50-32-8
UN #: 3077
EC #: 200-028-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

توضیحات را ببینید. از هر نوع تماس خودداری کنید! از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
خطر
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی. 
بنزو (a) پیرن ICSC: 0104
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های زرد کم رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. 

فرمول: C20H12
جرم مولکولی: 252.3
نقطه جوش: 496 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 178.1 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.4 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml < 0.1 (ضعیف)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 6.04  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
مواجهه عمدتاً از طریق استنشاق صورت می گیرد. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل یا نمو انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 2؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در ماهی، گیاهان و نرم تنان رخ دهد. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
بنزو (a) پیرن به عنوان جزئی از هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در محیط موجود است که معمولاً ناشی از احتراق ناکامل یا تجزیه در اثر حرارت (پیرولیز) مواد آلی، به ویژه سوخت های فسیلی و دخانیات است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-46-60-61-43-50/53; S: 53-45-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018