« بازگشت به فهرست جستجو  
آکریل آمیدICSC: 0091 (2013-10)
ACRYLAMIDE
2-Propene amide
Acrylic acid amide
Vinyl amide
CAS #: 79-06-1
UN #: 2074
EC #: 201-173-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. ضعف.  از سیستم بسته یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. ضعف. توضیحات را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
سمی در صورت بلعیدن
زیان آور در صورت تماس با پوست یا استنشاق
باعث تحریک پوستی می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود
ممکن است باعث سرطان شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
باعث آسیب به دستگاه عصبی می شود
باعث آسیب به دستگاه عصبی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
ماده مخصوص.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
نیاز به بسته بندی مخصوص دارد. 
آکریل آمید ICSC: 0091
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
85در دمای بین 150 و 300 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده با بازهای قوی و اکسیدهان های قوی واکنش می دهد. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند.  

فرمول: C3H5NO / CH2=CH-CONH2
جرم مولکولی: 71.1
نقطه ذوب: 84.5 درجه سلسیوس
چگالی : 1.13 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 204 (خیلی خوب)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.9
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.45
نقطه اشتعال: 138 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 424 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.78  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. این امر ممکن است منجر به آسیب عصب محیطی شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل یا نمو انسان شود. تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق و بخار): 0.03mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛.
EU-OEL: 0.1mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 2؛ حساسیت پوستی (SH)؛ جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به ماهی توجه گردد. 

توضیحات
مسمومیت شدید تنها پس از بلع مقادیر زیاد محتمل است. اثرات زیر گزارش شده اند: توهم، افت فشار خون و تشنج.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید.
مواجهه طولانی مدت می تواند باعث لایه برداری پوست، بثورات و درماتیت شبه آکنه شود.
آسیب به سیستم عصبی محیطی ممکن است باعث اثرات برگشت پذیر مانند راه رفتن ناپایدار، اختلال در گفتار، احساس سوزش، عدم تعادل، لرزش دست ها و بی حسی اندام ها گردد.
شماره دیگر UN برای محلول آکریلامید 3426 است، طبقه مخاطره 6.1 و گروه بسته بندی III. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62; S: 53-45; توضیحات: D، E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018