« بازگشت به فهرست جستجو  
وینیلیدین کلریدICSC: 0083 (2014-04)
VINYLIDENE CHLORIDE
1,1-Dichloroethene
1,1-Dichloroethylene
VDC
CAS #: 75-35-4
UN #: 1303 (تثبیت شده)
EC #: 200-864-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای بخارات آلی با نقطه جوش پایین مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
خطر
بخار و مایع به شدت قابل اشتعال
سمی در صورت بلعیدن
ممکن است در صورت استنشاق زیان آور باشد
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
ممکن است باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. ضد حریق. در تاریکی نگهداری کنید. خنک نگه دارید. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
آلاینده دریایی. 
وینیلیدین کلرید ICSC: 0083
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ فرار با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. بخارها مهارنشدنی هستند و ممکن است پلیمریزه شده و منجر به مسدود شدن دریچه های تهویه شوند. 

خطرات شیمیایی
این ماده به راحتی می تواند پراكسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. این ماده با گرمادهی یا تحت تأثیر اکسیژن، نور خورشید، مس یا آلومینیوم به راحتی پلیمریزه می شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. ممکن است در گرمادهی یا در تماس با شعله منفجر شود. هنگام سوختن تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده کلرید هیدروژن و فسژن تولید می کند. به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: C2H2Cl2 / H2C=CCl2
جرم مولکولی: 97.0
نقطه جوش: 32 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -122 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.2
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.25 (خیلی ضعیف)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 66.5
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 2.5
نقطه اشتعال: -25 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 530 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5.6-16
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.41  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی فوقانی کمی تحریک کننده است. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها و کبد شود. این امر ممکن است منجر به نقص در عملکرد کبد و نقص کلیه شود. تومورها در حیوانات آزمایشگاهی تشخیص داده شده اند، اما ممکن است به انسان مرتبط نباشند. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 8.0mg/m3, 2ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 8mg/m3, 2ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 20mg/m3, 5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، Xn; R: 12-20-40; S: (2)-7-16-29-36/37-46; توضیحات: D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018