« بازگشت به فهرست جستجو  
تالیومICSC: 0077 (2013-04)
THALLIUM
Ramor
Thallium (metal)
CAS #: 7440-28-0
UN #: 1707
EC #: 231-138-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.    از پخش غبار جلوگیری کنید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

توضیحات را ببینید.   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق علائم حاد انتظار نمی رود.  تهویه استفاده کنید.    
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. استفراغ. سردرد. ضعف. درد عضله. تاری دید. بی قراری. تشنج. افزایش ضربان قلب. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت بلعیدن
اگر بلعیده شود ممکن است باعث آسیب به مجرای گوارشی و دستگاه عصبی گردد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اسیدهای قوی، فلورین، سایر هالوژن ها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
تالیوم ICSC: 0077
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
فلز سفید مایل به آبی بسیار نرم. در مواجهه با هوا، خاکستری می شود. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. با اسیدهای قوی واکنش می دهد. با فلورین و هالوژن های دیگر در دمای اتاق واکنش می دهد. 

فرمول: Tl
جرم اتمی: 204.4
نقطه جوش: 1457 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 304 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 11.9
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
بلعیدن می تواند باعث اثراتی بر دستگاه گوارش و سیستم عصبی شود. بلعیدن می تواند باعث ریزش مو شود. بلعیدن در مقادیر زیاد می تواند باعث مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 0.02mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
علائم اختلالات عصبی تا چند روز آشکار نمی گردند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
فلز تالیم معمولاً تحت روغن معدنی یا یک جو آرگون نگهداری می شود.
نمک های تالیوم ممکن است خواص سم شناسی متفاوتی داشته باشند.
ICSCهای 0336 و 1221 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+; R: 26/28-33-53; S: (1/2)-13-28-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018