« بازگشت به فهرست جستجو  
استایرنICSC: 0073 (2006-04)
STYRENE
Vinylbenzene
Phenylethylene
Ethenylbenzene
CAS #: 100-42-5
UN #: 2055
EC #: 202-851-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 31 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. توضیحات را ببینید.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 31 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از پودر خشک استفاده کنید. از فوم استفاده کنید. از دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. استفراغ. ضعف. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. استراحت کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
خطر
بخار و مایع قابل اشتعال
زیان آور در صورت استنشاق
باعث تحریک چشم و پوست می شود
مشکوک به ایجاد سرطان
باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی و کبد از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
آلاینده دریایی. 
استایرن ICSC: 0073
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد روغنی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده می تواند پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. این ماده ممکن است با گرمادهی، تحت تأثیر نور، اکسیدان ها، اکسیژن و پراکسیدها پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به لاستیک، مس و آلیاژهای مس حمله می کند.  

فرمول: C8H8 / C6H5CHCH2
جرم مولکولی: 104.2
نقطه جوش: 145 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -30.6 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.91
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.03
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.67
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.02
نقطه اشتعال: 31 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 490 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-6.8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.0  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. اگر این مایع بلعیده شود، آسپیراسیون به ریه ها ممکن است منجر به پنومونیت شیمیایی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث عدم هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده چربی پوست را از بین می برد که ممکن است باعث خشکی یا ترک خوردگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه با این ماده ممکن است افت شنوایی ناشی از سر و صدا را افزایش دهد. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 20ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (OTO)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: 86mg/m3, 20ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ طبقه سرطان زایی: 5؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید.
بخارات مونومر استایرن مهار نمی شوند و ممکن است پلیمرهایی در دریچه های تهویه یا شعله گیرهای مخازن ذخیره سازی تشکیل دهند و منجر به انسداد دریچه ها شوند.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 10-20-36/38; S: (2)-23; توضیحات: D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018