« بازگشت به فهرست جستجو  
فنولICSC: 0070 (2017-04)
PHENOL
Carbolic acid
Phenic acid
Hydroxybenzene
CAS #: 108-95-2
UN #: 1671
EC #: 203-632-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 79 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده قوی تماس نداشته باشد.  در بالای 79 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. احساس سوزش. سرفه. سرگیجه. سردرد. کوتاهی نفس. تنفس سخت. عدم هوشیاری. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  غبار و میست را استنشاق نکنید. از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! سوختگی های جدی پوست. بی حسی. تشنج. غش کردن. عدم هوشیاری.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای حذف ماده، از پلی اتیلن گلیکول 300 یا روغن گیاهی استفاده کنید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها درد. قرمزی. از دست دادن بینایی. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. سوزش در دهان و گلو. تشنج. درد شکمی. اسهال. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorrcancer;health haz
خطر
سمی در صورت بلعیدن یا در تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی، قلب و کلیه ها می شود
باعث آسیب به اندام ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
فنول ICSC: 0070
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ متمایل به زرد یا صورتی کم رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. با اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C6H6O / C6H5OH
جرم مولکولی: 94.1
نقطه جوش: 182 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 41 درجه سلسیوس
چگالی : 1.06 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/l 84 (متوسط)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 47
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.2
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
نقطه اشتعال: 79 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 715 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.3-9.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.46  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده و بخار خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق بخار ممکن است باعث ادم ریه، تنها پس از آشکار شدن اثرات خورنده اولیه بر چشم ها و/یا راه های هوایی، شود. توضیحات را ببینید. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، قلب و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به تشنج، کما، اختلالات قلبی، نارسایی تنفسی و غش کردن شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد، کلیه ها و سیستم عصبی شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3B؛.
EU-OEL: 8mg/m3, 2ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 16mg/m3, 4ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
شماره های دیگر UN: 2312 (مذاب)؛ 2821 (محلول).
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، C، Xn; R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68; S: (1/2)-24/25-26-28-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018