« بازگشت به فهرست جستجو  
سربICSC: 0052 (2019-11)
LEAD
Plumbum
CAS #: 7439-92-1
UN #: 3077 (n.o.s.)
EC #: 231-100-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.      سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. مزه فلزی. درد شکمی. سردرد. گیجی. خواب آلودگی. عدم هوشیاری. تشنج.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
خطر
مشکوک به ایجاد سرطان
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
ممکن است باعث آسیب به کودکان شیرخوار شود
باعث آسیب به اندام ها می شود
باعث آسیب به اندام ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
سرب ICSC: 0052
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر آبی نقره ای- سفید تا خاکستری.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. با اکسیدان های قوی و اسیدهای قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی، سمیت ایجاد می کند. 

فرمول: Pb
جرم اتمی: [207.2]
نقطه جوش: 1740 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 327.5 درجه سلسیوس
چگالی : 11.34 g/cm³
حلالیت در آب: g/l (در عمل نامحلول است) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث اثراتی بر چند اندام شود. خطرات حاد/ علائم را ببینید. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون، مغز استخوان، سیستم عصبی و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی، انسفالوپاتی (به عنوان مثال، تشنج)، بیماری عصب محیطی، گرفتگی شکم، نقص کلیه، اختلالات قلبی-عروقی و ار دست دادن شنوایی شود. توضیحات را ببینید. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. باعث سمیت در تولید مثل و نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.05mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛.
EU-OEL: (الزام آور): 0.15mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
در صورت مسمومیت با این ماده، ممکن است درمان اختصاصی ضروری باشد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018