« بازگشت به فهرست جستجو  
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اترICSC: 0039 (2004-04)
DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER
2-(2-Ethoxyethoxy) ethanol
3, 6-Dioxa-1-octanol
DEGEE
CAS #: 111-90-0
EC #: 203-919-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 96 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 96 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست خشکی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر ICSC: 0039
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این ماده احتمالاً می تواند پراكسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. 

فرمول: C6H14O3 / CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
جرم مولکولی: 134.2
نقطه جوش: 196-202 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -76 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.99
حلالیت در آب: بسیار خوب
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 19
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 96 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 204 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.15 (برآورد شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده چربی پوست را از بین می برد که ممکن است باعث خشکی یا ترک خوردگی شود.  


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 50mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
ICSC 0040 را ببینید.
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018