« بازگشت به فهرست جستجو  
کربن تترا کلریدICSC: 0024 (2000-11)
CARBON TETRACHLORIDE
Tetrachloromethane
Tetrachlorocarbon
Tetra
CAS #: 56-23-5
UN #: 1846
EC #: 200-262-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. استفراغ.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات و فلزات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. تهویه در امتداد کف. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
کربن تترا کلرید ICSC: 0024
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده کلرید هیدروژن (ICSC 0163 را ببینید)، کلر (ICSC 0126 را ببینید) و فسژن (ICSC 0007 را ببینید) تولید می کند. با برخی از فلزات مانند آلومینیوم، منیزیم و روی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: CCl4
جرم مولکولی: 153.8
نقطه جوش: 76.5 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -23 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.59
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.1 (ضعیف)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 12.2
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.64  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد، کلیه ها و سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به بیهوشی شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 10ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛.
MAK: 3.2mg/m3, 0.5ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 6.4mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 32mg/m3, 5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. به دلیل تأثیر آن بر لایه ازن از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
استفاده از مشروبات الکلی اثر زیان آور را تشدید می کند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/24/25-40-48/23-52/53-59; S: (1/2)-23-36/37-45-59-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018