« بازگشت به فهرست جستجو  
بنزنICSC: 0015 (2016-11)
BENZENE
Cyclohexatriene
Benzol
CAS #: 71-43-2
UN #: 1114
EC #: 200-753-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است. خطر آتش سوزی و انفجار . خطرات شیمیایی را ببینید.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. برای پر کردن، تخلیه یا جابجایی از هوای فشرده استفاده نکنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  از فوم، اسپری آب، دی اکسید کربن، پودر استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. کوتاهی نفس. تشنج. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! خشکی پوست. قرمزی. درد. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. گلو درد. استفراغ. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecancer;health hazexcl mark;warn
خطر
بخار و مایع با قابلیت اشتعال بالا
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی کشنده باشد
باعث تحریک پوستی می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود
ممکن است باعث سرطان شود
باعث آسیب به مغز استخوان و دستگاه اعصاب مرکزی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
زیان آور برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد غذایی و خوراک حیوانات، اکسیدان ها و هالوژن ها جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
بنزن ICSC: 0015
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با اکسیدان ها، اسید نیتریک، اسید سولفوریک و هالوژن ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به پلاستیک ها و لاستیک حمله می کند.  

فرمول: C6H6
جرم مولکولی: 78.1
نقطه جوش: 80 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 6 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.88
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.18
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 10
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.7
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.2
نقطه اشتعال: -11 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 498 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.2-8.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.13  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. اگر این مایع بلعیده شود، آسپیراسیون به ریه ها ممکن است منجر به پنومونیت شیمیایی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هوشیاری شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث عدم هوشیاری و مرگ شود. در صورت بلعیده شدن، ماده به راحتی وارد مجاری هوایی شده و می تواند منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده چربی پوست را از بین می برد که ممکن است باعث خشکی یا ترک خوردگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی و سیستم ایمنی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مغز استخوان شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
EU-OEL: 3.25mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛ جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود.  

توضیحات
استفاده از مشروبات الکلی اثر زیان آور را تشدید می کند.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
بنزن باعث لوسمی حاد میلوئیدی/ لوسمی حاد غیر لنفوسیتی می شود. همچنین، ارتباط مثبتی میان مواجهه با بنزن و لوسمی حاد لنفوسیتی، لوسمی مزمن لنفوسیتی، میلوم مولتیپل و لنفوم غیر هوجکین مشاهده شده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F، T; R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018