« بازگشت به فهرست جستجو  
کریزوتیلICSC: 0014 (2010-11)
CHRYSOTILE
Asbestos, chrysotile
White asbestos
Serpentine chrysotile
CAS #: 12001-29-5
UN #: 2590

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از حفاظت تنفسی استفاده کنید. سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مواد ریخته شده را با تجهیزات تخصصی مکنده تمیز کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
ممکن است باعث سرطان شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
کریزوتیل ICSC: 0014
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد سفید، خاکستری، سبز یا فیبروز مایل به زرد. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: Mg3Si2H4O9 / Mg3(Si2O5)(OH)4
جرم مولکولی: 554
نقطه ذوب: نقطه ذوب ندارد، (توضیحات را ببینید) تجزیه می شود
چگالی : 2.2-2.6 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آزبستوز (فیبروز ریه ها)، پلاک های پلورال، ضخیم شدن و افیوژن شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. این ماده باعث سرطان ریه، مزوتلیوما، سرطان حنجره و سرطان تخمدان در انسان می شود. شواهد محدودی مبنی بر اینکه این ماده باعث سرطان روده یا سرطان حلق یا معده می شود وجود دارد. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1f/cc مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 1؛.
EU-OEL: 0.1fibres/ml مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
این ماده تا 500 درجه سلسیوس در برابر حرارت مقاوم است و در دمای 1000 درجه سلسیوس کاملاً تجزیه می شود.
هرگز برای جارو کردن این ماده از جاروبرقی خانگی استفاده نکنید، فقط از تجهیزات تخصصی استفاده کنید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید.
توصیه های این کارت در مورد سایر اشکال آزبست نیز کاربرد دارد.
شماره دیگر CAS: 132207-32-0 .
مقدار TLV برای الیاف با طول بیشتر از 5 میکرومتر با نسبت ابعاد مساوی یا بیشتر از 3:1، همانطور که در روش فیلتر غشایی با بزرگنمایی 450-400 X (هدف 4 میلی متر) با استفاده از نور فاز-کنتراست تعیین گردیده، به کار می رود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-48/23; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018