« بازگشت به فهرست جستجو  
آرسنیکICSC: 0013 (2011-06)
ARSENIC
Grey arsenic
CAS #: 7440-38-2
UN #: 1558
EC #: 231-148-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.  شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده قوی تماس نداشته باشد. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: توضیحات را ببینید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق بلعیدن را ببینید.  سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ. ضعف. شوک یا غش کردن. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
سمی در صورت بلعیدن
ممکن است باعث سرطان شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
اگر بلعیده شود باعث آسیب به مجرای گوارشی می شود
باعث آسیب به اندام ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدها، هالوژن ها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
آرسنیک ICSC: 0013
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های شکننده خاکستری نمای فلزی. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. به شدت با اکسیدان های قوی و هالوژن ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با عوامل احیا کننده واکنش می دهد. این ماده گاز آرسین قابل اشتعال و سمی (ICSC 0222 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: As
جرم اتمی: 74.9
نقطه تصعید: 613 درجه سلسیوس
چگالی : 5.7 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
دمای اشتعال خودبخودی: 180 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای گوارش شود. این امر ممکن است منجر به گاستروانتریت شدید، از دست دادن مایعات و الکترولیت ها، اختلالات قلبی، شوک و تشنج شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر پوست، غشاهای مخاطی، سیستم عصبی محیطی، کبد و مغز استخوان شود. این امر ممکن است منجر به اختلالات رنگدانه، هیپرکراتوز، ایجاد سوراخ در تیغه بینی، نوروپاتی، کم خونی و نقص کبد شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
ماده قابل احتراق است اما هیچ نقطه اشتعالی در متون موجود نیست.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018