« بازگشت به فهرست جستجو  
آنیلینICSC: 0011 (2014-04)
ANILINE
Benzeneamine
Aminobenzene
Phenylamine
CAS #: 62-53-3
UN #: 1547
EC #: 200-539-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 76 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.  در بالای 76 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه! توضیحات را ببینید.  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق کبودی لب ها، ناخن ها و پوست. سردرد. سرگیجه. تهوع. استفراغ. ضعف. تنفس سخت. تشنج.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست به راحتی جذب می شود! قرمزی. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
چشم ها قرمزی. درد. آسیب قرنیه.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. استراحت کنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
سمی در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث آسیب به سلول های قرمز خون می شود
باعث آسیب به خون از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
آنیلین ICSC: 0011
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ روغنی با بوی خاص. در مواجهه با هوا یا نور قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 190 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده اکسیدهای نیتروژن و آمونیاک و بخارهای قابل اشتعال تولید می کند. با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به مس و آلیاژهای آن حمله می کند.  

فرمول: C6H7N / C6H5NH2
جرم مولکولی: 93.1
نقطه جوش: 184 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -6 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.02
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 3.4
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 40
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.2
نقطه اشتعال: 76 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 630 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.2-11.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.94  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست همچنین به صورت بخار و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینمی شود. توضیحات را ببینید. مواجهه می تواند باعث همولیز شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی همولیتیک شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی همولیتیک شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: 7.7mg/m3, 2ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ BAT صادر شده؛.
EU-OEL: 7,74mg/m3, 2ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 19,35mg/m3, 5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
در صورت وجود لب های آبی، ممکن است درمان ناخن ها یا پوست با اکسیژن 100% مورد نیاز باشد؛ وسایل مناسب بهمراه دستورالعمل ها می بایست در دسترس باشد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
"درمان اختصاصی با پادزهرها مانند متیلن بلو را نمی توان برای زنان باردار و افراد با کمبود آنزیم G6PD استفاده کرد. این افراد باید از هرگونه تماس خودداری کنند. "
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50; S: (1/2)-26-27-36/37/39-45-46-63-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018