« بازگشت به فهرست جستجو  
فسژنICSC: 0007 (2013-10)
PHOSGENE
Carbonyl chloride
Chloroformyl chloride
CAS #: 75-44-5
UN #: 1076
EC #: 200-870-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. تنگی نفس. کوتاهی نفس. تهوع. استفراغ. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. چشم ها را با آب بشویید. سرمازدگی: در تماس با مایعات.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. تا هنگامی که گاز پراکنده شود منطقه را ایزوله کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
خطر
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
باعث آسیب به ریه ها می شود
باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 8 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. از محیط کار جدا کنید. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
فسژن ICSC: 0007
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 300 درجه سلسیوس تجزیه می شود. در تماس با آب یا رطوبت تجزیه می شود. این ماده کلرید هیدروژن خورنده (ICSC 0163 را ببینید) تولید می کند. به شدت با اتانول، اکسیدان های قوی، آمونیاک، آمین ها و آلومینیوم واکنش می دهد. به بسیاری از فلزات در حضور آب حمله می کند.  

فرمول: COCl2
جرم مولکولی: 98.9
نقطه جوش: 8 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -128 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.4
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 161.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.4  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق گاز ممکن است باعث ادم ریه پنومونیت شیمیایی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها و کاهش مقاومت در برابر عفونت شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 0.41mg/m3, 0.1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.08mg/m3, 0.02ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.4mg/m3, 0.1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
مسمومیت جدی ممکن است حتی بدون تجربه کردن علائم تحریک یا تشخیص بوی مشخص (علف یا یونجه) ایجاد شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
(برای جلوگیری از خوردگی سیلندر) آب را روی سیلندر در حال نشت اسپری نکنید.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
اطلاعات موجود در این کارت ICSC در مورد فسژن تولید شده در واکنش های شیمیایی یا در تجزیه ترکیبات آلی حاوی کلر نیز کاربرد دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+; R: 26-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; توضیحات: U 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018