« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدرو فلوریک اسید (محلول مابع %70)ICSC: 1777 (2017-04)
HYDROFLUORIC ACID (70% AQUEOUS SOLUTION)
CAS #: 7664-39-3
UN #: 1790
EC #: 231-634-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت. تهوع. استفراغ. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست. تاول ها. استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید. پیش بند بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش. درد شکمی. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. چیزی برای نوشیدن ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. ماده ریخته شده را با ماسه خشک یا خاک خشک بپوشانید. ماده ریخته شده را در ظروف جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorrcancer;health haz
کشنده در صورت بلعیدن یا استنشاق
زیان آور در تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
باعث آسیب به استخوان ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
هیدرو فلوریک اسید (محلول مابع %70) ICSC: 1777
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ بخارزا با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اسید ضعیف است. به شدت با بسیاری از ترکیبات واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با بازها به شدت واکنش می دهد و برای اکثر فلزات خورنده است و گاز قابل اشتعال/انفجار تولید می کند (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید). به شیشه، برخی شکل های پلاستیکی، لاستیک و پوشش ها حمله می کند.  

فرمول: HF
جرم مولکولی: 20.0
نقطه جوش: 66,4 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: - 69 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.23
حلالیت در آب: قابل اختلاط
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.23 (برآورد شده)
فشار بخار: توضیحات را ببینید
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.86 (در 25 درجه سلسیوس) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات سیستمیک و اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده بسیار خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. استنشاق بخار ممکن است باعث ادم ریوی شود. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق ممکن است باعث پنومونیت شود. توضیحات را ببینید. مواجهه می تواند باعث هیپوکلسمی (کاهش غلظت کلسیم در خون) شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مواجهه بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
فلورید می تواند در دندان ها، مفاصل و استخوان ها تجمع یابد. این ممکن است باعث لکه دار شدن مینای دندان تا اختلالات مفاصل و استخوان ها (فلوئوروزیس) شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل فلوئور): 0.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: (مثل فلوئور): 0.83mg/m3, 1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 1.5mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2.5mg/m3 به صورت مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
شماره UN برای فلورید هیدروژن به صورت گاز 1052، طبقه مخاطره 8، خطر جانبی 6.1 و گروه بسته بندی I است.
در 25 درجه سلسیوس، فشار بخار نسبی 20 کیلو پاسکال است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+، C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018