« بازگشت به فهرست جستجو  
1- دو دکانولICSC: 1765 (2013-10)
1-Dodecanol
Dodecyl alcohol
1-Hydroxydodecane
Lauryl alcohol
CAS #: 112-53-8
UN #: 3077
EC #: 203-982-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    با سطوح داغ تماس نداشته باشد.    از آب، پودر خشک، دی اکسید کربن، فوم مقاوم به الکل استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن تهوع. تسکین.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. استراحت کنید. خود را وادار به استفراغ نکنید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و ذرات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. اگر مایع است: مایع نشت کرده را در ظروف جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
هشدار
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی. 
1- دو دکانول ICSC: 1765
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ یا کریستال های سفید با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با مواد اکسید کننده و اسیدها واکنش می دهد. 

فرمول: C12H26O / CH3(CH2)10CH2OH
جرم مولکولی: 186.4
نقطه ذوب: 24 درجه سلسیوس
نقطه جوش: 250 درجه سلسیوس در 101.3kPa
چگالی (در 24 درجه سلسیوس): 0.83 g/cm³
فشار بخاردر 24 درجه سلسیوس: Pa 1.3
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/l 0.004 (بسیار ضعیف)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 5.4
نقطه اشتعال: 121 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 250 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.5 - 4.0
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.4
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
چسبناکی: 21.7 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست، چشم ها و احتمالاً مجرای تنفسی تحریک کننده است. در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث استفراغ و منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای برای رسیدن به غلظت زیان آور در هوا قابل ارائه نیست.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018