« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
2-METHYLBUT-3-YN-2-OLICSC: 1746 (נובמבר 2009)
CAS #: 115-19-5
מספר או"מ: 1987
EC Number: 204-070-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. סיכון פיצוץ במגע עם נחושת.  אם אבקה: אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בפחמן דו חמצני, קצף, אבקה יבשה. אין להשתמש במים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר של החומר עם מים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול.  יש להשתמש באוורור.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן.  יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה סחרחורת.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לשטוף לביוב. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warn
נוזל ואדים דליקים מאוד.
מזיק בבליעה.
גורם לגירוי בעיניים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, חומצות ונחושת. קריר. 
אריזה
 
2-METHYLBUT-3-YN-2-OL ICSC: 1746
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע. 

סיכונים פיזיקליים
אדים מתערבבים היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
מגיב עם מחמצנים. מגיב עם נחושת. לפיכך גורם לסיכון פיצוץ. מגיב באלימות עם חומצות. חימום עלול לגרום לבעירה אלימה או לפיצוץ. מתפרק במגע עם משטחים חמים או להבות. זה מייצר נדפים מגרים. 

נוסחה: C5H8O/(CH3)2C(OH)CCH
משקל מולקולרי: 84.1
נקודת רתיחה: ‎104-105°C
נקודת התכה: ‎2.6°C
צפיפות (גז): 0.9 kg/m³
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 2
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.9
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.04
נקודת הבזק: 20°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 350°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.8-16 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.318  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים. 

סיכון נשימתי
לא ניתן להצביע על הקצב שבו ריכוז מזיק של החומר באוויר עלול להיווצר . 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018