« بازگشت به فهرست جستجو  
2- متیل بوت-3- YN- 2 -اُلICSC: 1746 (2009-11)
2-METHYLBUT-3-YN-2-OL
2-Methyl-3-butyn-2-ol
Ethynyldimethylcarbinol
CAS #: 115-19-5
UN #: 1987
EC #: 204-070-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است. خطر انفجار در تماس با مس.  اگر پودر است: شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. برای پر کردن، تخلیه یا جابجایی از هوای فشرده استفاده نکنید.  از دی اکسید کربن، فوم، پودر خشک استفاده کنید. از آب استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم ماده با آب. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن سرگیجه.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warn
بخار و مایع با قابلیت اشتعال بالا
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث تحریک چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، اسیدها و مس جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
2- متیل بوت-3- YN- 2 -اُل ICSC: 1746
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
این بخار به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان ها واکنش می دهد. با مس واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. به شدت با اسیدها واکنش می دهد. گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. 

فرمول: C5H8O/(CH3)2C(OH)CCH
جرم مولکولی: 84.1
نقطه جوش: 104-105 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 2.6 درجه سلسیوس
چگالی (گاز): 0.9 kg/m³
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.9
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.04
نقطه اشتعال: 20 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 350 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.8-16
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.318  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018